Kimolan kylä on mukana Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Kouvolan kaupungin yhteisessä liikenneturvallisuussuunnitelmassa vuosille 2023-2029. Lähtöaineisto liikenteen toimenpideohjelman suunnitelmaan saadaan asiantuntijoilta, onnettomuustiedoista ja asukaskyselyistä.

Kylän liikenneturvallisuuden päivityksissä jokaisen mielipiteellä on merkitystä. Vaikuta osaltasi turvalliseen liikkumiseen Kimolan kylällä ja kerro mielipiteesi!

Toimi näin

Lähetä viestisi sähköpostilla kimolankylayhdistys@gmail.com 29.5.2023 mennessä

Kerro viestissäsi

  1. Mikä tie, mikä kohta
  2. Mikä ongelma, puute tai vaaranpaikka. Voi olla esim. vaarallinen mutka, näkymäeste, puuttuva liikennemerkki, liian kapea piennar, liian korkea nopeus, vaarallinen reikä tiessä jne jne.
  3. Ehdotuksesi asian korjaamiseksi

Muista oma oma turvallisuutesi teillä liikkuessasi ja havaintoja tehdessäsi.

Kyläyhdistys kokoaa vastauksista raportin ELY-keskukseen toimitettavaksi.

Turvallista liikkumista kylällä toivottaa,
Kimolan kyläyhdistys ry.