Kimolan Seurapirtin varausehdot

Päivitetty 29.1.2023

Tilojen varaajan tulee olla vähintään 21 vuotta täyttänyt.

Kimolan Seurapirtin vuokraaja sitoutuu oheisiin vuokrasopimusehtoihin varatessaan tilan käyttöön.

Varausehdot ja varaus alkavat varauspäivästä klo 10, ja päättyvät viimeisenä varauspäivänä klo 15 tai sopimuksen mukaan. Ennen varaamista tai varauksen alkamista on neuvoteltavissa tutustumiskäynti seurapirtille. Sekä tutustumiskäynnistä, että muista varausajan ulkopuolisista käynneistä on sovittava erikseen vuokraajan eli Kimolan kyläyhdistyksen kanssa.

Avaimet

Vuokraaja saa varauksen yhteydessä ilmoittamaansa puhelinnumeroon tekstiviestillä
avainkoodin vuokrausta edeltävinä päivinä. Avainkoodilla vuokraaja saa seurapirtin avaimet talon seinässä olevasta avainsäilöstä. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan avaimista, tilasta ja seurapirtin irtaimistosta vuokra-aikana. Vuokrauksen päätyttyä varaaja jättää avaimet lukittuna avainsäilöön.

Jos vuokralainen laiminlyö tässä kappaleessa mainitut velvoitteet, on Kimolan kyläyhdistyksellä oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Esimerkiksi avainten hävitessä, vuokraaja on velvollinen maksamaan seurapirtin lukkojenvaihdatuksen ja uusien avaimien teetätyksen.

Vuokran maksu

Lasku varauksesta lähetetään varauksessa ilmoitettuun sähköpostiin viikon sisällä varauksesta.
Laskussa on 14 vrk maksuaika ja maksettu lasku vahvistaa varauksen.

Vakuutukset

Kyläyhdistys on vakuuttanut seurapirtin, mutta vakuutus ei korvaa vuokralaisen tai hänen seurueensa kiinteistölle tai sen irtaimistolle aiheuttamia vahinkoja. Näistä vaurioista vuokralainen on vastuussa niiden täydestä arvosta. Kyläyhdistys ei myöskään ole vastuussa mahdollisista henkilövahingoista vuokra-ajalla. Vuokralainen vastaa itse mahdollisista lisävakuutuksista. Huom! Vakuutus ei korvaa väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta aiheutuneita vahinkoja. Näistä vahingoista vuokralainen on vastuussa niiden täydestä arvosta.

Tulen käyttö

Sisätiloissa ei saa käyttää avotulta: kynttilät, lyhdyt, tupakanpoltto ja kaikki tulenteko kielletty.

Ulkotulet tulee sijoittaa vähintään 10 metrin päähän rakennuksista.

Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut

Vuokralainen on itse vastuussa vuokrauksen aikaisesta turvallisuudesta ja ohjeiden noudattamisesta. Tällä sopimuksella kaikki vastuu siirtyy täysimääräisenä vuokralaiselle. Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata seurapirtin kolmannelle osapuolelle. Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan vuokrauksen aikana vuokrattavista tiloista niin, että ne ovat palautettaessa samassa kunnossa kuin luovutushetkellä normaalia kulumista lukuun ottamatta. Mikäli vuokraaja ei ole itse siivonnut tilaa ja lopputarkastuksen yhteydessä
huomataan selvästi vuokraajan laiminlyönti koskien siivousta, on vuokraaja velvollinen maksamaan 150€ siivousmaksun. Siivousmaksu lähetetään laskuna vuokraajalle.

Mikäli seurapirtin lämmitys-, tiski- tai muihin laitteistoihin tulee tekninen vika tai muu vika, on tästä ilmoitettava viipymättä kyläyhdistykselle.

Korvausvelvollisuus

Vuokralainen on vastuussa ja korvaamisvelvollinen seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneista vahingoista kokonaisuudessaan:

  • Tupakanpolton ja kynttilöiden/lyhtyjen aiheuttamat vahingot.
  • Vahingonteosta, jonka on aiheuttanut muu henkilö kuin vuokralainen tämän tieten
  • Jos seurapirtille tai sen irtaimistolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokralaisen tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, laitteistojen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena taikka siitä, että vuokralainen muutoin oleellisesti rikkoo sopimusehtoja.

Virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa vuokralaisen on välittömästi ilmoitettava
kyläyhdistykselle seurapirtillä ilmenneestä virheestä tai siihen kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus myös poliisille. Kyläyhdistyksen on tämän jälkeen ilmoitettava vuokralaiselle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Jos vuokralainen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa kyläyhdistykselle laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta.

Vuokranantajan (Kyläyhdistyksen) velvollisuudet

Kyläyhdistys vastaa, että seurapirtti on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Mikäli seurapirtillä ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, on vuokralaisella oikeus vaatia virhettä vastaavaa vuokranpalautusta. Kyläyhdistys ei vastaa laitteen rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuudelle tai muille henkilöille kuin enintään vuokran määrään saakka. Tämä koskee myös silloin, jos seurapirtti tai sen laitteet eivät ole vuokra-ajan alkaessa teknisesti siinä kunnossa, että se voidaan vuokrata asiakkaalle.

Vuokraan sisältyvät

  • Seurapirtti sisällä olevine irtaimistoineen
  • Seurapirtin piha-alue (ei piharakennukset pl. ulkohuussit)
  • Ulkohuussit

Sopimuksen purkaminen ja peruutukset

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on kyläyhdistys velvollinen palauttamaan maksun kokonaisuudessaan.

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 7 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on kyläyhdistys velvollinen palauttamaan vuokramaksun vähennettynä 50 eurolla, joka menee vuokrauksen purkamisesta aiheutuneiden kulujen peittämiseen.

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 3 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on kyläyhdistys velvollinen palauttamaan vuokramaksun vähennettynä 100 eurolla, joka menee vuokrauksen purkamisesta aiheutuneiden kulujen peittämiseen.

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen myöhemmin kuin 3 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokralainen velvollinen suorittamaan sovitun vuokran kokonaisuudessaan, eikä maksua palauteta.

Kyläyhdistyksellä on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokralainen rikkoo olennaisesti näitä vuokrausehtoja tai että vuokralainen ei kyläyhdistyksen arvion mukaan kykene pitämään seurapirttiä asianmukaisesti. Jos seurapirtin käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu kyläyhdistyksen saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta ottaen kuitenkin huomioon vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut pykälässä olevat asiat.

Riitaisuuksien ratkaiseminen

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, vuokralainen voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava Kimolan kyläyhdistyksen kotipaikan käräjäoikeudessa.