Kimolan Seurapirtin varausehdot

Kimolan Seuratalon vuokraaja sitoutuu oheisiin vuokrasopimusehtoihin varatessaan tilan
käyttöön.

Varausehdot ja varaus alkavat varauspäivästä klo 10, ja päättyvät viimeisenä varauspäivänä
klo 15. Ennen varaamista tai varauksen alkamista on neuvoteltavissa tutustumiskäynti
seuratalolle. Sekä tutustumiskäynnistä, että muista varausajan ulkopuolisista käynneistä on
sovittava erikseen vuokraajan, eli Kimolan kyläyhdistyksen kanssa.

Avaimet

Vuokraaja saa varauksen yhteydessä ilmoittamaansa puhelinnumeroon tekstiviestillä
avainkoodin vuokrausta edeltävinä päivinä. Avainkoodilla vuokraaja saa seuratalon avaimet
talon seinässä olevasta avainsäilöstä. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan avaimista,
tilasta ja seuratalon irtaimistosta vuokra-aikana. Vuokrauksen päätyttyä varaaja jättää
avaimet lukittuna avainsäilöön.

Jos vuokralainen laiminlyö tässä kappaleessa mainitut velvoitteet, on Kimolan
kyläyhdistyksellä oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin aiheuttamista
taloudellisista menetyksistä. Esimerkiksi avainten hävitessä, vuokraaja on velvollinen
maksamaan seuratalon lukkojenvaihdatuksen ja uusien avaimien teetätyksen.

Vuokran maksu

Vuokran maksu tapahtuu suoraan varauksen yhteydessä yleisimmillä maksuvaihtoehdoilla,
mm. visa, verkkopankki, paypal. Maksun suorituksen jälkeen vuokraaja saa sähköpostiinsa
varausvahvistuksen ja kuitin varauksen maksusta.

Vakuutukset

Kyläyhdistys on vakuuttanut seuratalon, mutta vakuutus ei korvaa vuokralaisen tai hänen
seurueensa kiinteistölle tai sen irtaimistolle aiheuttamia vahinkoja. Näistä vaurioista
vuokralainen on vastuussa niiden täydestä arvosta. Kyläyhdistys ei myöskään ole vastuussa
mahdollisista henkilövahingoista vuokra-ajalla. Vuokralainen vastaa itse mahdollisista
lisävakuutuksista. Huom! Vakuutus ei korvaa väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta
aiheutuneita vahinkoja. Näistä vahingoista vuokralainen on vastuussa niiden täydestä
arvosta.

Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut

Vuokralainen on itse vastuussa vuokrauksen aikaisesta turvallisuudesta ja ohjeiden
noudattamisesta. Tällä sopimuksella kaikki vastuu siirtyy täysimääräisenä vuokralaiselle.
Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata seurataloa kolmannelle osapuolelle. Vuokralainen on
velvollinen huolehtimaan vuokrauksen aikana vuokrattavista tiloista niin, että ne ovat
palautettaessa samassa kunnossa kuin luovutushetkellä normaalia kulumista lukuun
ottamatta. Mikäli vuokraaja ei ole itse siivonnut tilaa ja lopputarkastuksen yhteydessä
huomataan selvästi vuokraajan laiminlyönti koskien siivousta, on vuokraaja velvollinen
maksamaan 150€ siivousmaksun. Siivousmaksu lähetetään laskuna vuokraajalle.

Mikäli seuratalon lämmitys-, tiski- tai muihin laitteistoihin tulee tekninen vika tai muu vika,
on tästä ilmoitettava viipymättä kyläyhdistykselle.

Vuokralainen on vastuussa ja korvaamisvelvollinen seuraavista tai niihin rinnastettavista
syistä aiheutuneista vahingoista kokonaisuudessaan:
Tupakanpolton ja kynttilöiden/lyhtyjen aiheuttamat vahingot.
Vahingonteosta, jonka on aiheuttanut muu henkilö kuin vuokralainen tämän tieten
Jos seuratalolle tai sen irtaimistolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokralaisen
tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, laitteistojen käyttämisestä alkoholin tai muun
huumaavan aineen vaikutuksen alaisena taikka siitä, että vuokralainen muutoin oleellisesti
rikkoo sopimusehtoja.

Virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa vuokralaisen on välittömästi ilmoitettava
kyläyhdistykselle seuratalossa ilmenneestä virheestä tai siihen kohdanneesta vahingosta tai
varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus myös poliisille. Kyläyhdistyksen on
tämän jälkeen ilmoitettava vuokralaiselle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on
ryhdyttävä. Jos vuokralainen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa
kyläyhdistykselle laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta.

Vuokranantajan (kyläyhdistyksen) velvollisuudet

Kyläyhdistys vastaa, että seuratalo on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että sitä
voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Mikäli seuratalolla ilmenee vuokraaikana
tekninen vika tai muu virhe, on vuokralaisella oikeus vaatia virhettä vastaavaa
vuokranpalautusta. Kyläyhdistys ei vastaa laitteen rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta
vahingoista vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuudelle tai muille henkilöille kuin enintään
vuokran määrään saakka. Tämä koskee myös silloin, jos seuratalo tai sen laitteet eivät ole
vuokra-ajan alkaessa teknisesti siinä kunnossa, että se voidaan vuokrata asiakkaalle.

Vuokraan sisältyvät

  • Seuratalo ja sen piha-alue katoksineen
  • Seuratalon irtaimisto sekä piha katoksen irtaimisto, mikä käsittää ulkotuolit ja pöydät
  • Ulkohuussit

 

Sopimuksen purkaminen ja perrutukset

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on
kyläyhdistys velvollinen palauttamaan maksun kokonaisuudessaan.

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 7 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on
kyläyhdistys velvollinen palauttamaan vuokramaksun vähennettynä 50 eurolla, joka menee
vuokrauksen purkamisesta aiheutuneiden kulujen peittämiseen.

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 3 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on
kyläyhdistys velvollinen palauttamaan vuokramaksun vähennettynä 100 eurolla, joka menee
vuokrauksen purkamisesta aiheutuneiden kulujen peittämiseen.

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen myöhemmin kuin 3 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on
vuokralainen velvollinen suorittamaan sovitun vuokran kokonaisuudessaan, eikä maksua
palauteta.

Kyläyhdistyksellä on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että
vuokralainen rikkoo olennaisesti näitä vuokrausehtoja tai että vuokralainen ei
kyläyhdistyksen arvion mukaan kykene pitämään seurataloa asianmukaisesti. Jos seuratalon
käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu kyläyhdistyksen
saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta ottaen kuitenkin huomioon
vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut pykälässä olevat asiat.

Riitaisuuksien ratkaiseminen

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, vuokralainen voi
saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan
tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava Kimolan kyläyhdistyksen kotipaikan
käräjäoikeudessa.